Upravit stránku

Kilka słów o firmie

AGRO CS jest  firmą czeską ze 100 % udziałem kapitału czeskiego. Firma została  założona w roku 1992. Nawiązała ona na działalność firmy Agropodnik Česká Skalice, której przedmiotem działalności było udzielanie rolnikom  usług w zakresie poradnictwa rolniczego , składowania oraz aplikacji nawozów. W latach następnych – w oparciu o  dotychczasowe doświadczenia a także posiadaną  wiedzę - firma AGRO CS rozwijała się dynamicznie, a  począwszy rokiem  1994  rozszerzyła swoją działalność w zakresie  produkcji substratów oraz  pakowania nawozów do obrotu detalicznego. Firma swoją działalność  w dalszym ciągu trwale oraz systematycznie rozwijała i rozszerzała a w chwili obecnej plasuje się  na czołowe miejsce wśród producentów substratów, nawozów i nasion traw w Europie Środkowej i Wschodniej.

Obecnie, firma macierzysta AGRO CS zatrudnia 240 pracowników. Łącznie ze spółkami  zależnymi ilość pracowników przekroczyła liczbę  400 osób. Obroty spółki na rynku krajowym przekraczają  1,5 mld CZK  (58 mil. EUR). Spółki zależne działają na terenie  Słowacji, Litwy,  Węgier i Rumunii.


Działalność firmy AGRO CS a.s. jest rozdzielona do  czterech Dywizji:

Dywizja Ogrodnicza

Produkuje i dostarcza na rynek hobbystyczny jak również  na rynek profesjonalny substraty,  nawozy, mieszanki traw, trawniki rolowane, materiały dekoracyjne, środki ochrony roślin oraz inny szeroki asortyment ogrodniczy. Zakres działalności Dywizji Ogrodniczej sięga do całej Europy Środkowej i Wschodniej. Dywizja Ogrodnicza posiada wyłączność w zakresie opakowań  hobbystycznych  nawozów Kristalon.

Dywizja Techniczna

Produkuje i dostarcza  linie technologiczne do magazynowania, sortowania, mieszania oraz rozładunku nawozów mineralnych i substratów, pakowarki do napełniania worków i  opakowań typu big-bag; prowadzi stację paliw, zajmuje się dystrybucją AdBlue oraz dystrybucją opakowań foliowych na materiały sypkie.

Dywizja Usługi dla Rolnictwa

Zajmuje się zabezpieczeniem dostaw nawozów, łącznie z zapewnieniem kompleksowego serwisu  dla rolników i dystrybutorów w Republice Czeskiej; dzięki laboratorium  akredytowanemu  przez CZIA,  oferuje i zapewnia doradztwo profesjonalne,  pobieranie próbek, przeprowadzanie fizykochemicznych i mikrobiologicznych analiz gleby, nawozów, osadów ściekowych, pasz, owoców i warzyw, itp..

Dywizja BioEnergie

Na obrzeżach miasta  Jaroměř prowadzi  biogazownię  o mocy 1,4 MW, oraz nawiązującą na nią kompostownię.  W obydwu  urządzeniach  są przetwarzane materiały pochodzenia roślinnego – wynikiem całego procesu jest produkcja energii elektrycznej, dostarczanie ciepła do systemu grzewczego miasta Jaroměř  a w przypadku  kompostowni  - możliwość wykorzystania  certyfikowanego kompostu dla rolnictwa. Dywizja prowadzi również  na rzece UPA elektrownię wodną, znajdującą się w centrum  produkcyjno-logistycznym AGRO CS w Lukách.


Firma AGRO CS a.s. jest właścicielem większościowym w niektórych dalszych spółkach:

ABEX Substráty a.s.; AGROPODNIK ORLICE a.s.; AGRO CS Slovakia a.s.; AGRO CS HUNGARY Kft; AGRO CS Poland Sp. z.o.o.; AGRO UKRAINE WEST; AGRO CS Ukraine; AGRO Romania.

Ta strona korzysta z plików cookie

Ta strona wykorzystuje do świadczenia usług, personalizacji reklam i analizowanie ruchu ciasteczek. Korzystając z tej strony zgadzasz. Zobacz szczegóły