Upravit stránku

BADANIA I ROZWÓJ

XCU  to przełomowy  nowy produkt dla profesjonalistów uprawiających trawniki.

XCU reprezentuje nową generację nawozów granulowanych (w szczególności mocznika) powleczonych specjalną dwuwarstwową pokrywą utworzoną z membrany polimerowej i elementarnej siarki (PCSCU). Ta grupa nawozowa, w porównaniu ze wszystkimi obecnie na rynku dostępnymi nawozami, w których stosowana jest fizyczna bariera (membrana) na bazie siarki elementarnej, charakteryzuje się najwyższym stopniem stężenia  azotu, (43 %). Ze względu na tak duże stężenie azotu, profesjonaliści są w stanie  uprawiać większą powierzchnię przy użyciu mniejszej ilości nawozu, co w efekcie oznacza oszczędność kosztów.

XCU jest unikalny   tym, że na rynku nawozowym jest  jedynym  z grupy nawozów powlekanych specjalną dwuwarstwową powłoką utworzoną z membrany polimerowej i siarki elementarnej  (PCSCU), przy czym  membranę  wewnętrzną tworzy cieniutka warstwa utworzona z usieciowanego poliuretanu, powlekającego i jednocześnie chroniącego granule mocznika. Zewnętrzne warstwy XCU (powlekające membranę poliuretanową na zewnątrz) składają się (patrząc od środka granulki w kierunku na zewnątrz) z warstwy (membrany) utworzonej z siarki elementarnej i zewnętrznej cieniutkiej warstwy  (najdalej położonej od środka granulki) wosku kolorowego. Obydwie warstwy chronią  polimerową membranę przed uszkodzeniem mechanicznym. 
Wynikiem takiego unikalnego składu powłoki jest mniejsza ilość uszkodzonych granulek (przy manipulacji i składowaniu),  co w efekcie zapobiega przedwczesnemu uwalnianiu odżywek, spowodowanemu uszkodzeniem mechanicznym - ponieważ uszkodzona granulka zachowuje się tak, jak granulka nie powleczona - a więc mniejszemu ryzyku „spalenia” trawnika i co jest równie ważne – przedłuża okres oddziaływania nawozu na roślinność. Kolejnym, lecz równie istotnym efektem, koncypowanej w ten sposób specjalnej  membrany  jest prawie całkowita eliminacja tzw.  efektu   "Lock off", co oznacza, że roślina skutecznie będzie miała azot dyspozycji, a ponadto w określonym przedziale czasowym.

Większość nawozów  azot uwalnia zbyt szybko na to, by  trawa lub inne rośliny były w stanie  wykorzystać go w pełni. W przeciwieństwie do tych nawozów, nawóz XCU uwalnia dokładnie taką ilość azotu, którą rośliny są zdolne wchłonąć  przez dłuższy okres czasu. Dzięki unikalnej, odpornej na uszkodzenia  membranie, nawóz XCU zapewnia równomierne zaopatrywanie roślin  w składniki odżywcze, dzięki czemu tylko jedna aplikacja "wyczaruje" zdrowy zielony trawnik przez okres do 10 tygodni. Idealna krzywa uwalniania azotu (patrz wykres) dla  nawozu XCU, w połączeniu z bardzo wysokim poziomem uwalniania składników odżywczych, gwarantuje wspaniałe wyniki i jednocześnie oszczędności w kosztach uprawy. Przy wzajemnym porównaniu krzywych uwalniania azotu produktu konkurencyjnego  (SCU) oraz XCU na pierwszy rzut oka jest widoczne, że krzywa uwalniania  XCU nie jest paraboliczna jak w przypadku  SCU lecz przeciwnie , uwalnianie azotu jest niemal liniowe, co świadczy o bardzo równomiernym  i stabilnym uwalnianiu azotu przez okres do 10 tygodni.

Komentarz do wykresu
Prezentowane na wykresie krzywe uwalniania azotu ilustrują wyniki przyspieszonego testu przeprowadzanego w  łaźni wodnej w temperaturze 30 °C. Określenie „Lock off“  stosuje się w przypadkach, gdy część granulek nawozu, z reguły mocznika, jest powleczona membraną tak silnie, że nie dojdzie do uwalniania w planowanym czasie zawartych w granuli odżywek,  w skrajnych przypadkach do uwolnienia odżywek w ogóle nie dojdzie. Ta część azotu z którą liczono się  w pierwotnym planie nawożenia, jest dla roślin w pełni niedostępna  lub  uwalniana jest w znacznie dłuższym przedziale czasu, a więc logicznie rośliny cierpią brakiem  wystarczającej ilości azotu. 

MU Metylen mocznika

Metylen mocznika (MU) jest specjalnym źródłem powolnego uwalniania azotu. Jest on wytwarzany - w ściśle określonych warunkach -  przez kondensację molekuł mocznika z  formaldehydem, wynikiem tej reakcji są różnej długości łańcuchy polimerowe. Schemat stopniowego uwalniania azotu z MU zależy głównie od długości  pojawiających się łańcuchów oraz proporcji  pomiędzy szybko działającymi formami azotu ( rozpuszczalnymi w wodzie) a formami azotu ze zdolnością powolnego uwalniania ( nierozpuszczalnymi w  wodzie). Krótsze łańcuchy są łatwiej rozpuszczalne w wodzie, a zatem bardziej dostępne dla aktywności mikrobiologicznej gleby. Lecz przeciwnie, łańcuchy dłuższe  są mniej rozpuszczalne i na ich przekształcenie w formy rozpuszczalne, mikroorganizmy glebowe potrzebują więcej czasu. W przeciwieństwie do nawozów zawierających azot z  kontrolowanym uwalnianiem , dostępność dla roślin azotu wiązanego  w MU  niemal całkowicie zależy od mikrobiologicznej aktywności gleby oraz od szybkości procesów mineralizacji.

MU jest również źródłem energii i podstawą do rozwoju mikroorganizmów w glebie,  a więc stosując MU wspieramy  wzrost populacji mikroorganizmów, które są odpowiedzialne za proces mineralizacji w glebie (wsteczne udostępnianie odżywek wiązanych w makromolekułach organicznych  obumarłych organizmów). Warunki mające największe znaczenie dla  wzrostu korzeni i ogólnej aktywności roślin - to jest temperatura i wilgotność, jednocześnie należą do czynników regulujących stopień aktywności drobnoustrojów w glebie. Innymi słowy oznacza to, że składniki odżywcze zawarte w MU, dzięki zwiększonej aktywności mikroorganizmów w glebie, są w większej mierze udostępnione roślinom ,co ma  optymalny wpływ na   zdrowy wzrost roślin. Uwalnianie azotu jest więc w bezpośredniej korelacji z potrzebami roślin. W przeciwieństwie do nawozów powlekanych, powolny charakter uwalniania azotu z MU nie  jest zagrożony nawet w przypadkach, gdy w wyniku nieostrożnej manipulacji podczas transportu lub przechowywania powierzchnia  granulek została uszkodzona lub popękała. Ponieważ powolne uwalnianie azotu  zabezpieczają powiązania chemiczne (łańcuchowanie), a nie fizyczna bariera (membrana)również i w takich przypadkach zapewnione jest długookresowe stopniowe uwalnianie azotu. Ponadto  MU chroni jakość wód podziemnych przez przetrzymywanie w glebie i  strefie korzeniowej azotu pochodzącego z  nawozu i zapobieganie jego wycieku do wód gruntowych  w formie  roztworów glebowych swobodnie poruszających się azotanów. Powoduje to, że azot  jest dla roślin dostępny długookresowo w wystarczających ilościach i w warunkach wysokich temperatur i obfitych opadów deszczu.

Dzieje się tak dzięki temu, że uwalnianie  azotu z MU nie jest kontrolowane  bezpośrednio  pod wpływem czynników fizykalnie-chemicznych czyli temperatury  i hydrolizy, ale wymaga również aktywność mikrobiologiczną. Warto podkreślić, że  MU zawarte w wybranych nawozach grupy FENIX zawiera, oprócz stopniowo uwalnianego azotu  w postaci związków nierozpuszczalnych w wodzie (dłuższe łańcuchy), również znaczną część azotu w postaci rozpuszczalnej w wodzie, niemniej jednak uwalnianej powolnie, czym różni się od wielu  podobnych nawozów na rynku.

Ta strona korzysta z plików cookie

Ta strona wykorzystuje do świadczenia usług, personalizacji reklam i analizowanie ruchu ciasteczek. Korzystając z tej strony zgadzasz. Zobacz szczegóły