Upravit stránku

Grupa produktowa Balanced

Specjalna grupa nawozów zapewniających długookresowe oddziaływanie azotu zawartego w różnej długości oligomerach łańcuchowych molekuł mocznika.

Przeznaczona jest do podstawowego zrównoważonego żywienia rozległych powierzchni trawiastych.

Grupa ta różni się od grupy produktowej Basic i Premium tym, że w całkowitej (100 %) zawartości azotu jest 40 % azotu w formie MU (mocznik łańcuchowy). Jest to nawóz o spowolnionym działaniu azotu, wynikającym z mikrobiologicznej aktywności gleby, zapewniającej przedłużenie okresu oddziaływania nawozów na roślinność.

Nawozy z tej grupy produktowej zawierają fosfor we wszystkich kombinacjach żywienia, dostosowanych do wszystkich pór roku, zapewniających roślinom zrównoważone dostarczanie fosforu. Ponadto nawozy grupy nawozowej Balanced charakteryzują się kompleksową zawartością wszystkich podstawowych składników odżywczych: N, P, K, Mg, S. Kolejną zaletą nawozów grupy Balanced jest zredukowana zawartość chlorków, co w efekcie zmniejsza ryzyko zasolenia gleby chlorkami balastowymi.

Forma azotu MU uwalnia się w glebie z mniejszą szybkością, w związku czym wymywanie azotanów z gleby na glebach piaszczystych, łatwo przepuszczalnych jest znacznie minimalizowane.

Ta strona korzysta z plików cookie

Ta strona wykorzystuje do świadczenia usług, personalizacji reklam i analizowanie ruchu ciasteczek. Korzystając z tej strony zgadzasz. Zobacz szczegóły