Upravit stránku

Vývoj a výzkum

XCU je průlomový nový produkt v péči o trávník pro profesionály

XCU představuje novou generaci hnojiv (konkrétně močoviny) obalených dvouvrstvou membránou tvořenou polymerem a elementární sírou (PCSCU). V této skupině hnojiv nabízí nejvyšší koncentraci dusíku (43 %) ze všech v současnosti na trhu dostupných hnojiv, ve kterých je použita fyzikální bariéra (membrána) na bázi elementární síry. Díky této vysoké koncentraci dusíku mají profesionálové v péči o trávník možnost udržovat větší plochy s použitím menšího množství hnojiva, což v konečném důsledku - mimo jiné - znamená úsporu v nákladech.

XCU je unikátní tím, že představuje na trhu jediné hnojivo ze skupiny hnojiv obalených dvouvrstvou membránou tvořenou polymerem a elementární sírou (PCSCU), kde vnitřní membránu tvoří tenoučká vrstva tvořená zesíťovaným polyuretanem, která obaluje a zároveň chrání granuli močoviny. Vnější vrstvy XCU (obalující polyuretanovou membránu zvenčí) se skládají (směrem od středu ven) z vrstvy (membrány) tvořené elementární sírou a vnější vrstvičkou (nejdále od středu granule) sestávající se z obarveného vosku. Obě tyto vrstvy chrání vnitřní polymerní membránu před mechanickým poškozením. Toto unikátní uspořádání obalu má za výsledek méně poškozených granulí (během manipulace a skladování), což v konečném důsledku brání rychlému uvolnění živin, protože poškozená granule se chová, jako neobalená granule, menšímu riziku „spálení trávníku“ a v neposlední řadě prodlužuje účinek. Dalším, neméně podstatným výsledkem takto koncipované speciální membrány je téměř naprostá eliminace tzv. „Lock off“ efektu*, což v konečném důsledku znamená, že rostlina bude mít dusík skutečně k dispozici a navíc v předpokládaném časovém intervalu.

Většina hnojiv uvolňuje dusík příliš rychle, aby ho tráva nebo jiné rostliny byly schopné bezezbytku využít. Naproti tomu XCU uvolňuje právě tolik dusíku, kolik rostlina spotřebuje a to po delší časové období. Díky unikátní, odolné membráně XCU zajišťuje rovnoměrné zásobování živinami, takže pouhá jedna aplikace „vykouzlí“ zdravý zelený trávník po dobu až 10 týdnů. Perfektní křivka uvolňování dusíku (viz graf) pro XCU v kombinaci s velmi vysokou mírou uvolněných živin garantuje kvalitní výsledky a zároveň šetří vaše náklady na hnojení.

Při vzájemném srovnávání průběhu křivek uvolňování konkurenčního produktu (SCU) a XCU je na první pohled patrné, že křivka uvolňování pro XCU nemá parabolický průběh jako SCU ale naopak téměř lineární, což znamená velmi rovnoměrné a stabilní uvolňování dusíku po dobu až 10 týdnů.

* Výraz „Lock off“ se používá pro případy, kdy část granulí hnojiva, zpravidla močoviny, je obalena  membránou natolik silně, že u této části granulí nedojde k uvolnění obsažených živin v požadovaném časovém úseku, v krajním případě pak vůbec. Tato porce dusíku, se kterou bylo v primárním plánu hnojení počítáno, že se uvolní, však zůstane rostlinám nepřístupná úplně, nebo se uvolní ve výrazně delším časovém horizontu a logicky rostlina nemá k dispozici dostatek dusíku a strádá.

Graf testu uvolňování ve vodní lázni

MU Methylen močovina

Methylen močovina (MU) je speciálním zdrojem pozvolna uvolňovaného dusíku. Vyrábí se kondenzací molekul močoviny s formaldehydem za přesně stanovených podmínek, výsledkem reakce jsou různě dlouhé polymerní řetězce. Schéma postupného uvolňování dusíku z MU je ovlivňováno zejména délkou vznikajících řetězců a poměrem mezi rychle učinkujícími formami dusíku (rozpustnými ve vodě) a formami schopnými postupného uvolňování dusíku (nerozpustnými ve vodě). Kratší řetězce jsou lépe rozpustné ve vodě, tudíž lépe dostupné pro mikrobiální činnost. Naproti tomu delší řetězce jsou méně rozpustné a na jejich přetvoření do rozpustných forem potřebují půdní mikroorganismy déle času.

Na rozdíl od hnojiv s obsahem řízeně uvolňovaného dusíku, zpřístupnění dusíku vázaného v MU rostlinám závisí téměř výhradně na mikrobiální aktivitě v půdě a na rychlosti mineralizačních procesů. MU je zároveň zdrojem energie a stavebních kamenů pro půdní mikroorganismy. Použitím MU podporujete v růstu populace půdních mikroorganismů, které jsou odpovědné za mineralizační procesy v půdě (zpětné zpřístupňování živin vázaných v organických makromolekulách odumřelých organismů). Podmínky, které nejvýznamnějším způsobem ovlivňují růst kořenů a obecně aktivitu rostlin, tj. teplota a vlhkost jsou zároveň faktory, které regulují míru mikrobiální aktivity v půdě. Jinými slovy to znamená, že živiny obsažené v MU jsou ve zvýšené míře zpřístupňovány rostlinám díky zvýšené mikrobiální činnosti v půdě právě za podmínek, které jsou pro růst rostlin optimální. Uvolňování dusíku je tak v přímé korelaci s potřebami rostliny.

Na rozdíl od obalovaných hnojiv, pozvolný charakter uvolňování dusíku z MU není ohrožen ani v případech, kdy granule jsou povrchově poškozeny nebo dokonce rozlámány nešetrným zacházením během transportu nebo skladování. Protože pozvolný účinek je zajištěn prostřednictvím chemických vazeb (řetězením) a nikoliv fyzikální bariérou (membránou) je i v takovýchto případech zajištěno dlouhodobé postupné uvolňování dusíku.

V neposlední řadě MU chrání kvalitu spodních vod tím, že zadržuje dusík, původem z přidaného hnojiva v půdě, v kořenové zóně, a brání jeho průsaku do spodních vod ve formě v půdním roztoku volně pohyblivých dusičnanů. Díky tomu je tento dusík dlouhodobě přístupný rostlinám v dostatečném množství i v podmínkách vysokých teplot nebo silných dešťů. Toto je zajištěno tím, že uvolňování dusíku z MU není řízeno přímo pouze fyzikálně- chemickými faktory tj. teplotou a hydrolýzou, ale vyžaduje rovněž mikrobiální činnost. Stojí rovněž za zmínku, že MU obsažená ve vybraných hnojivech řady FENIX obsahuje vedle pozvolna uvolňovaného dusíku ve formě ve vodě nerozpustných sloučenin (delší řetězce) i nezanedbatelnou část dusíku ve formě vodorozpustné, přesto pozvolna uvolňované, čímž se liší od řady podobných hnojiv na trhu.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti