Upravit stránku

Grupa produktowa Basic

Podstawowa produktowa grupa nawozowa Basic przeznaczona jest do zapewnienia równomiernego odżywiania rozległych powierzchni trawiastych.

Grupa ta charakteryzuje się 30 % zawartością azotu (Basic Pre-seed 40 %) - z całkowitej (100 %) ilości azotu zawartego w nawozie - w postaci granulek mocznika powleczonych specjalną dwuwarstwową pokrywą utworzoną z membrany polimerowej i membrany z polisiarki, zapewniających długookresowe oddziaływania nawozów na roślinność. 

W tej grupie produktowej znacznie większą  agę przywiązuje się do zróżnicowania proporcji podstawowych składników odżywczych w nawozie, w zależności od różnych pór roku. Nawozy
z grupy produktowej Basic zawierają magnez, wpływający na soczyście zielone zabarwienie trawnika. Ponadto nawozy grupy nawozowej Basic charakteryzują się kompleksową zawartością
wszystkich podstawowych składników odżywczych: N, P, K, Mg, S.

Kolejną zaletą nawozów jest zredukowana zawartość chlorków, co w efekcie zmniejsza ryzyko zasolenia gleby chlorkami balastowymi. Nawozy należące do tej grupy produktowej wyśmienicie nadają się do nawożenia trawników na glebach piaszczystych, łatwo przepuszczalnych z dobrze funkcjonującym systemem drenażowym oraz do trawników uprawianych mniej intensywnie. Nawozy nie zawierają azotu azotanowego, co wpływa na minimalizację wymywania azotanów z gleby.